Nordisk Papper och Massa: Sverige och Finland ska agera i tandem inom skogsindustrin

Ingen kan väl ha missat att Finland firat 100 år som självständig nation i år. Sveriges gåva till grannlandet på hundraårsdagen var något mer än bara en symbolisk gest. Det är ett bilateralt samarbete med en budget på 25 miljoner kronor, ”Tandem for forest values”, kring skoglig och skogsindustriell forskning som kan gagna Sverige lika mycket som Finland.

”Gåvan” överlämnades av HM Konung Carl XVI Gustaf i samband med ett besök i Helsingfors tidigare i år. ”Tandem for forest values” är ett initiativ från Kulturfonden för Sverige och Finland och beskrivs som ”ett första steg för ett mer omfattande bilateralt samarbete kring skoglig och skogsindustriell forskning”. Under en presskonferens i Stockholm tidigare i höst presenterades initiativet mer i detalj

– Vad ger man en hundraåring som redan har allt? En rejäl skjuts framåt, sade Lisa Sannerby Forsses, preses på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, som öppnade mötet.

Startskottet för kraftfullt samarbete Chris Heister, vice ordförande för Kulturfonden för Sverige och Finland, berättade att hon och hennes kollegor i Kulturfonden började skissa på initiativet redan sommaren 2015. – Vi [Finland och Sverige] har idag inte så mycket samarbete som jag trodde och ibland får jag intrycket av att vi konkurrerar. Jag tycker vi måste lägga det bakom oss nu. Vi behöver agera mycket mer tillsammans, i tandem. Jag hoppas det här blir startskottet för ett mycket kraftfullt samarbete, som fördjupar och stärker ekonomin på det här området. – Det är som ett äktenskap då båda länderna är delaktiga. Då är man också beredd att öppna plånboken lite mer, skämtade Chris Heister.

Lär mer hos Nordisk Papper och Massa

SVT Uutiset (in Finnish): Suomi ja Ruotsi näkevät metsässä piilevän ratkaisuja maapallon ongelmille

Ruotsin ja Suomen hallitukset haluavat vauhdittaa metsäteollisuuden siirtymistä biotuotteiden valmistukseen. Molempien maiden hallituksilla on korkeat odotukset metsäteollisuuden suhteen.

Yhteisen, tänään käynnistetyn, tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää uusia biomassasta tehtyjä tuotteita. Tutkimusprojekti käynnistetiin juhlallisin menoin Tukholmassa tänään.

Read more at SVT Uutiset

Joint forest research project as official centenary gift

Sweden has decided to give Finland a joint forest research project as a gift to mark Finland’s centenary as a nation.

The bilateral forestry research project “Tandem Forest Values”, which now makes up Sweden’s official gift to Finland, was initiated by the Cultural Foundation project offices Tandem. The key word in Finland’s centennial anniversary is “together”.


– Tandem Forest Values is the start of an intensified bilateral cooperation, said Governor Chris Heister, Vice President of the Culture Fund for Sweden and Finland.
The gift includes 12 postdoctoral services with a total value of SEK 26 million (≈EUR 2.7 million) of which the Swedish government will provide half. The project is a collaboration between the Swedish government, Marianne and Marcus Wallenberg Foundation, the Kempe Foundation, Forest Industry Research Foundation and the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA). Half of the grants will be available are for Swedes, half for Finns.

– We think it is extremely important that the government together with private investors, could contribute to such an important project for the future which Tandem Forest Values is, said Heister.

Read more

Swedish Government: Art and forestry research as centenary gift (in Swedish)

Med anledning av att Finland 2017 firar 100 år som självständig stat kommer Sveriges regering att ge två gåvor till Finland. Dessa gåvor kommer att överlämnas av H.M. Konungen i samband med H.M. Konungens besök i Helsingfors den 1 juni 2017. En ceremoni kommer bland annat att hållas utanför Helsingfors på Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland, dit samtliga nordiska statschefer är inbjudna.

Den ena gåvan är ett konstverk av konstnären Anna Uddenberg som kommer att placeras vid Hanaholmens kulturcentrum för Sverige och Finland. Den andra gåvan är ett svensk-finskt skogsforskningsprojekt som består av tolv stycken tvååriga forskartjänster.

Skogsforskningsprojektet är ett samarbete mellan Sveriges regering och privata finansiärer där Sveriges regering finansierar hälften. De privata finansiärerna är Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins forskningsstiftelse och Kungliga skogs- och lantbruksakademin.

Read More